Tre noveller

Författare
Mårten Gustaf Kjellin
(Af Gerald G***.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Askerberg, Associations-boktr. 1887 Sverige, Stockholm, Stockholm 142 sidor.
Askerberg 1887 Sverige, Stockholm 142 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan