Tre ryska klassiker - Pusjkin, Gogol, Tjechov med parallellöversättning och kommentar : Puškin, Gogolʹ, Čechov

Författare
(Erik Fält.)
Genre
Noveller, Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scripta textproduktion, Kph Trycksaksbolaget AB 2018 Sverige, Uppsala, Uppsala 191 sidor illustrationer 21 cm 978-91-89154-50-6