Tre spadtag i Tygelsjö - arkeologiska förundersökningar 2017, RAÄ Tygelsjö 33:1, 63 och 70, Tygelsjö 54:2 m.fl., Tygelsjö socken, Malmö kommun, Skåne län

Författare
Tony Björk
(Tony Björk & Claes Pettersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sydsvensk arkeologi 2019 Sverige, Kristianstad Ca 120 sidor illustrationer 30 cm