Tre veteraner - tre tributer - tre artiklar som reflekterar finskans ställning i Sverige år 2000 tillägnade tre forskarkollegor: Erling Wande, Magnus Ljung och Gunnel Melchers

Författare
Jarmo Lainio
(Jarmo Lainio.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dept. of Finnish Finska institutionen, Univ., Univ.-tr., Ekonomikum 2000 Sverige, Stockholm, Uppsala 133 sidor. 25 cm