Tree nye psalmer och andelighe wijsor - Then förste. Om Christi födhelse. Then andra. Om kors och bedröffuelse. Then tridie. Om Gudz helghe änglars beskydd och beskerm. Sampt en medhföliande böön om een saligh ändalyckt

Författare
Olaus Martini
(Stält och sammansatte aff M. Olao Martini, ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1617 Sverige, I slutet Vpsala A8. 8 .