Triffiderna

Originaltitel
The day of the triffids
Författare
John Wyndham
(John Wyndham översättning: Sven Elmgren efterord: Jerry Määttä.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Styxx fantasy 2015 Sverige, Göteborg, Tyskland 243, xii sidor. 21 cm 978-91-7659-016-4
Styxx Fantasy nnnn 978-91-7659-023-2