Triffidernas uppror

Författare
John Wyndham
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Delta, Seelig, Vänersborgs boktr. 1975 Sverige, Bromma, Solna, Vänersborg 284 sidor.
Delta, Civiltr. 1972 Sverige, Bromma, Köping 284 sidor.
Eklund 1953 Sverige, Stockholm 284 sidor.