Trimethoprim-sulfamethoxazole revisited - Hyatt Regency hotel, Cambridge, Massachusetts, November 16-19, 1980

Författare
(Guest ed.: Maxwell Finland ...)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1982 USA, Chicago, Ill S. 185-618 : diagr., ill., tab.