Tro och frigörelse, Högmässopredikan i Uppsala domkyrka 5:te söndagen i fastan

Författare
Otto Centerwall
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1915 Sverige, Uppsala