Trogna själars råd under Guds pröfwande nåd, förestäldt uti en christelig högmäszo-predikan, tredje stora bönedagen, 1778, i Linköpings domkyrka, af mag. A. Esse ... Linköping, tryckt hos Biörckegrens enka, 1779

Författare
Anders Erici Esse
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1779 Sverige, Linköping 28 sidor. 4:o.