Trojanskorna

Originaltitel
Trojanskorna
Författare
Euripides
(Euripides översättning från grekiskan: Agneta Pleijel & Jan Stolpe förord och kommentarer: Jan Stolpe.)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ellerström 2014 Sverige, Lund, Lettland 71 sidor. 22 cm 978-91-7247-385-0
Kungliga Dramatiska Teatern 1997 Sverige, Stockholm 60 sidor.
Kungliga Dramatiska teatern 1971 Sverige, Stockholm 70 sidor.
Natur och kultur, Esselte 1961 Sverige, Stockholm, Stockholm lii, 980 sidor.
Geber 1952 Sverige, Stockholm 120 sidor.
1921 Sverige, Göteborg 52 sidor.