Troldbjergets Hemmelighed - Paa Dansk ved Gunnar Ipsen. Overs. fra Svensk efter "Trollbergets hemlighet!

Författare
Nils B. Hansson
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1930 Danmark, Khvn