Trollbergets hemlighet - en bok för pojkar

Författare
Nils B. Hansson
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritze 1927 Sverige, Stockholm 166 sidor.