Trollbunden och andra noveller

Författare
Rosa Fitinghoff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. andelsförl. 1932 Sverige, Stockholm 219s Ill