Trolle Ljungby kyrkogård - arkeologisk förundersökning 2010 : fornlämningsnr: 39 : Trolle Ljungby kyrka, Trolle Ljungby sn, Kristianstads kommun, Skåne län

Författare
Jan Kockum
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sydsvensk arkeologi 2010 Sverige, Kristianstad 9 sidor. : ill.