Trollspöet - Sagor

Författare
Jeanna Oterdahl
(Illustr. av Gisela Trapp)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folkskolans barntidning 1921 Sverige, Stockholm 157s : Ill
Folkskolans barntidn. 1915 Sverige, Stockholm 159 sidor. : ill.