Som frön i vinden - kristna omdanare före och efter Martin Luther

Författare
Peter Halldorf
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bilda, Trydells tryckeri 2017 Sverige, Sverige, Laholm 62 sidor 20 cm
Libris 2013 Sverige, Örebro, Lettland 397 sidor. 24 cm 978-91-7387-338-3