Trumgräshoppa i Örebro län 2004: besök på tidigare kända och tänkbara nya lokaler

Författare
Gunnar Hallin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Örebro län 2008 Sverige 18
Länsstyrelsen i Örebro län cop. 2007 Sverige, Örebro 17 sidor.