Trumgräshoppa i Örebro län 2004 - besök på tidigare kända och tänkbara nya lokaler

Författare
Gunnar Hallin
(Gunnar Hallin och Daniel Gustafson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Örebro län cop. 2007 Sverige, Örebro 17 sidor.