Trumma på trumman

Mabiyu leder en trumgrupp med Mikael och hans kompisar. Men Mabiyu har något att berätta...

Författare
Kerstin Frii
(Text: Kerstin Frii foto: Anita Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lilla TL förlag, FihnSättarna 2007 Sverige, Kungsbacka, Kungsbacka 25 sidor. färgill. 978-91-977084-3-2