Try this!

What Next? är en konversationskurs bestående av fyra böcker avsedda för lätt till mer avancerad konversation för vuxenutbildningen och gymnasieskolan. Samtliga böcker är indelade i olika units med humoristiskt och stimulerande innehåll. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Peter Watcyn-Jones
(Peter Watcyn-Jones.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Tuna tr. 1992 Sverige, Stockholm, Eskilstuna 160 sidor. ill. 22 cm