Tryck = - The prints

Författare
Carl Fredrik Reuterswärd
(Carl Fredrik Reuterswärd the authors: Annerose Kessler, Thomas Millroth, Norbert Nobis redaktör/editor: Thomas Millroth translation into English: Fenela Childs.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carl Fredrik Reuterswärd Art Foundation, Arena 2016 Sverige, Sverige, Lund, Italien 407 sidor huvudsakligen illustrationer 29 cm 978-91-7843-490-9