Trygd og velferd

Författare
(Grete Dahl...)
Genre
Statistik
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statistisk sentralbyrå 1995 Norge, Oslo 91 sidor. 82-537-4198-7