Tsarens gåta - nya dokument om familjen Romanovs öde

Författare
Anthony Summers
(Anthony Summers och Tom Mangold övers. av Brita Skottsberg Åhman.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Rahm 1978 Sverige, Stockholm, Lund 385 sidor., [12] pl.-bl. kart. 22 cm