Tunga tider - höga tider - dikter om kamp och lust

Författare
Maria Sandel
(Maria Sandel urval och kommentarer: Hans Lagerberg.)
Genre
Arbetarskildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Maria Sandelsällskapet, Repro8 AB 2021 Sverige, Stockholm, Stockholm 88 sidor illustrationer 21 cm 978-91-981828-7-3