Tungmetaller i handelsgödsel, stallgödsel och kalk - kadmiumbudget för åkermarken = Heavy metals in commercial fertilizers, manure and lime : cadmium balance for cultivated soils

Författare
Arne Andersson, jordbruksforskare
(Arne Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lantbrukshögsk. 1977, tr. 1978 Sverige, Uppsala 16 sidor. : tab. 21 cm 91-7088-828-0