Tungmetaller vid Himmerfjärdsverket - intensivundersökning 18-22 januari 1982

Författare
Christer Berg
(Christer Berg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens naturvårdsverk, Svenska vatten- och avloppsverksfören. 1985 Sverige, Solna, Stockholm 88 sidor.