Tungmetallförekomst vid Hässleholms avloppsreningsverk

Författare
Christer Berg
(Christer Berg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens naturvårdsverk, Sv. vatten- och avloppsverksfören. 1984 Sverige, Solna, Stockholm 70 sidor.