Tuomareiden asema ja nimittäminen - tuomaritoimikunnan mietintö = Domarnas ställning och utnämningen av domare : domarkommissionens betänkande

Författare
Finland
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Edita 1998 Finland, Helsinki 229 sidor. 951-53-1720-7