Turen går till Österrike

Författare
(Red.: Ib Withen och Paul H. Ewerlöf. Under medverkan av Maria Crone och Georg Rona. Illustr.: Ib Withen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell/Geber 1954 Sverige, Stockholm 64s : Ill