Turen går till Bulgarien

Författare
Gunnar Nissen
(Red.: Steffen Christensen illustr.: Ib Withen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1971 Sverige, Stockholm 63 sidor. : ill.