Turen går till Cypern

Författare
Wolfgang Boller
(Wolfgang Boller övers.: Stig Wilton ill.: Josef Fabian)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1981 Sverige, Stockholm 80 sidor. : ill., kart. 17 cm 91-20-06708-9