Turen går till Danmark

Författare
Agnete Byrdal
(Förf.: Agnete Byrdal, Paul H. Ewerlöf och Torben J. Meyer ill. av Ib Withen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1976 Sverige, Stockholm 68 sidor. : ill., kart. 17 cm
Almqvist & Wiksell 1972 Sverige, Stockholm 68 sidor. : ill. 91-20-05300-2