Turen går till England

Författare
Ib Withen
(Ib Withen ill.: Ib Withen övers.: Stig Wilton)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1979 Sverige, Stockholm 168 sidor. : ill., kart. 17 cm 91-20-04592-1
AWE/Geber 1977 Sverige, Stockholm 107 sidor. : ill., kart. 17 cm 91-20-04529-8
AWE/Geber 1977 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill., kart. 17 cm 91-20-04533-6
Geber, Hæggström 1974 Sverige, Stockholm, Stockholm 64 sidor. ill.
Geber, Hæggström 1972 Sverige, Stockholm, Stockholm 64 sidor. ill.
Almqvist & Wiksell/Geber, Hæggström 1967 Sverige, Stockholm, Stockholm 63 sidor. ill.
Almqvist & Wiksell/Geber, Hæggström 1958 Sverige, Stockholm, Stockholm 64 sidor. ill.
Almqvist & Wiksell/Geber 1956 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill.