Turen går till England

Originaltitel
Turen går til England Svenska
Författare
(Red.: Ib Withen och Paul H. Ewerlöf illustr.: Ib Withen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell/Geber, Hæggström 1958 Sverige, Stockholm, Stockholm 64 sidor. ill.