Turen går till Grekland

Författare
Inger Schultz
(Inger och Hans Joakim Schultz ill.: Ib Withen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1977 Sverige, Stockholm 121 sidor. : ill. 17 cm 91-20-04532-8
AWE/Geber, A & W 1977 Sverige, Stockholm, Uppsala 122 sidor. ill., kart. 17 cm