Turen går till Grekland

Originaltitel
Turen går til Grækenland
Författare
(Red.: Hans Joakim Schultz och Torben J. Meyer ill.: Ib Withen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1959 Sverige, Stockholm 64 sidor. ill.