Turen går till Greklands öar

Författare
Inger Schultz
(Inger och Hans Joakim Schultz ill.: Ib Withen övers.: Stig Wilton.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, A & W 1977 Sverige, Stockholm, Uppsala 122 sidor. ill., kart. 17 cm