Turen går till Holland, Belgien och Luxembourg

Författare
Paul H. Ewerlöf
(Paul H. Ewerlöf ill.: Ib Withen övers.: Stig Wilton)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1979 Sverige, Stockholm 175 sidor. : ill., kart. 17 cm 91-20-04597-2