Turen går till Holland

Författare
(Red.: Ib Withen och Paul Ewerlöf ill.: Ib Withen granskad av G. F. Göbel)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1978 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill., kart. 17 cm 91-20-04138-1
Almqvist & Wiksell/Geber 1970 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill.
Almqvist & Wiksell/Geber 1958 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill.
Almqvist & Wiksell/Geber 1956 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill.