Turen går till Holland

Originaltitel
Turen går til Holland ((danska)) Svenska
Författare
(Red.: Ib Withen och Paul Ewerlöf ill.: Ib Withen granskad av G. F. Göbel.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, Gotab 1978 Sverige, Stockholm, Stockholm 64 sidor. ill., kart. 17 cm
Almqvist & Wiksell/Geber 1970 Sverige, Stockholm 64 sidor. ill.
Almqvist & Wiksell/Geber, Hæggström 1958 Sverige, Stockholm, Stockholm 64 sidor. ill.