Turen går till Island

Författare
Else Fischer
(Else Fischer ill.: Ib Withen övers.: Elsbeth Rosén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1979 Sverige, Stockholm 70 sidor. : ill., kart. 17 cm 91-20-06205-2