Turen går till Israel

Författare
Gerhard Sailer
(Red. Horts J. Becker illustr. av Ib Withen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1966 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill.