Turen går till Israel

Författare
Herbert Pundik
(Herbert Pundik ill.: Ib Withen övers.: Stig Wilton.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, A & W 1980 Sverige, Stockholm, Uppsala 163 sidor. ill., kart. 17 cm
AWE/Geber, Norstedt 1975 Sverige, Stockholm, Stockholm 110 sidor. ill., kart., tab.