Turen går till Jugoslavien

Författare
Hans Joachim Schultz
(Hans Joachim Schultz red.: Torben J. Meyer ill.: Ib Withen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1972 Sverige, Stockholm 67 sidor. : ill.