Turen går till Jugoslavien

Författare
Inger Schultz
(Inger och Hans Joakim Schultz ill.: Ib Withen övers.: Maj Frisch)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber 1978 Sverige, Stockholm 134 sidor. : ill., kart. 17 cm 91-20-04567-0