Turen går till Jugoslavien

Originaltitel
Turen går til Jugoslavien
Författare
(Red.: Hans Joakim Schultz och Torben J. Meyer ill.: Ib Withen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell/Geber 1958 Sverige, Stockholm 64 sidor. ill.