Turen går till Korfu och Joniska öarna

Författare
Frauke Burian
(Frauke Burian ill.: Katharina H. Zsivkovics övers.: Stig Wilton.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, A & W 1979 Sverige, Stockholm, Uppsala 75 sidor. ill., kart. 17 cm