Turen går till Kreta

Originaltitel
Reiseführer Kreta Svenska
Författare
Klaus Gallas
(Klaus Gallas ill.: Margit Rein övers.: Paul Frisch.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Geber, Almqvist & Wiksell 1978 Sverige, Stockholm, Uppsala 64 sidor. ill., kart. 17 cm