Turen går till London

Författare
Ragna Palmér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1971 Sverige, Stockholm 64 sidor. ill.